Lokalbokning

Vill du hyra lokal för något arrangemang så ring

Allan Gilén på tel. 0225 – 711 426 eller 076 – 362 62 52

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00